O MNIE

zdjZ wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem absolwentką Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz dyplomowaną psychoterapeutką Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – 4 letniego kursu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przy­na­le­żę do Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­dy­na­micz­nej (PTPPd). Pracę swą poddaję regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Priorytetem jest dla mnie zaufanie i bezpieczeństwo klienta, dlatego w mojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując i pracując dla:
•Centrum Pomocy Psychologicznej „Alter Ego” we Wrocławiu (psycholog i psychoterapeuta)
•na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu (psychoterapeuta grupowy)
• Dolnośląskim Centrum Rozwoju Osobistego w Legnicy (prowadzenie szkoleń i konsultacji psychologicznych)
• Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS (praca z dziećmi z nadpobudliwością i deficytami uwagi oraz ich rodzinami)

 
Monika Gospodarczyk – ZnanyLekarz.pl